Mapa Komunikacyjna Krakowa • Cracow Network Map • Liniennetz Krakau • Městská hromadná doprava v Krakově a okolí
Ważny od / Valid as of / Gültig ab / Platnost od 25.06.2016
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski i Czech
  • • •   25-28 czerwca remont mostu na Dłubni w Batowicach. Tymczasowe skrócenie tras linii 250, 260, 270. Zastępcza linia 770   • • •   Od 25 czerwca zmiany wakacyjne w Komunikacji Miejskiej   • • •   Od 21 czerwca zmiany tras linii 611 i 637   • • •   Od 16 kwietnia tymczasowe skrócenie tras linii 107, 143, 243, 301 do Dworca w Płaszowie   • • •   Od 21 marca budowa węzła drogi S-7 na skrzyżowaniu ul. Igołomskiej i Ptaszyckiego. Zmiana trasy linii 16, 21 i 211. Zawieszona linia 10. Linie zastępcze 70 i 710   • • •   Od 3 grudnia remont ul. Bociana. Zmiana trasy linii 137   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2016 - 12:12:29 - wersja: 7.03 - Copyright © 2007-2016 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 2 (948298 / 557 / 82)