Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 18.12.2014
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   13-14 grudnia zamknięcie dla tramwajów odcinków: Teatr Bagatela - Bronowice Małe oraz Poczta Główna - Starowiślna. Zmiany tras linii tramwajowych, komunikacja zastępcza autobusowa   • • •   Od 13 grudnia otwarcie przejazdu kolejowego na ul. Piłsudskiego w Skawinie. Powrót na stałe trasy linii 223, 233, 235   • • •   Od 13 grudnia zmiana stałej trasy linii 244 w rejonie Borku Fałęckiego   • • •   Od 14 grudnia uruchomienie linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej S1 Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia   • • •   Od 8 grudnia zamknięcie ul. Bieżanowskiej. Zmiana tras linii 143, 243 i 643   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2014 - 21:25:18 - wersja: 7.01 - Copyright © 2007-2014 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 6 (631823 / 596 / 25)