Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 05.10.2015
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 1 października zakończenie remontu ul. Bieżanowskiej. Powrót na stałe trasy linii 143, 243, 643   • • •   Od 1 października zakończenie remontu drogi w Ochojnie. Powrót na stałe trasy linii 215, 225, 915   • • •   Od 1 października zmiana nazw przystanków zlokalizowanych na drogach powiatowych (6)   • • •   Od 29 września remont ul. Łaczka. Zmiana trasy linii 133   • • •   Od 26 września zakończenie remontu mostu w Skawinie   • • •   Od 26 września zmiana stałych tras linii 103, 153, 193   • • •   Od 26 września zmiana nazw przystanków zlokalizowanych na drogach powiatowych (5)   • • •   Od 21 września likwidacja linii 352. Uruchomienie linii 409 i 429   • • •   Od 2 września remont mostu w Zelczynie   • • •   Od 15 lipca remont torowiska na ul. Dunajewskiego i Basztowej. Zmiana tymczasowa tras linii 2, 4, 13, 14, 18, 20, 24, 64/664, 69/669, 124, 152, 304, 352, 424, 502, 601, 605, 610, 611, 902   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2015 - 11:35:46 - wersja: 7.03 - Copyright © 2007-2015 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 13 (800524 / 674 / 858)