Mapa Komunikacyjna Krakowa • Cracow Network Map • Liniennetz Krakau • Schéma linek městské dopravy Kraková
Ważny od / Valid as of / Gültig ab / Platnost od 01.02.2016
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 1 lutego zmiana stałej trasy linii 12 i 210   • • •   Od 30 stycznia zmiana stałej trasy linii 233   • • •   Od 3 grudnia remont ul. Bociana. Zmiana trasy linii 137, 637   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2016 - 10:14:06 - wersja: 7.03 - Copyright © 2007-2016 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 13 (871264 / 547 / 311)