Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 25.05.2015
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 25 maja remont przejazdu kolejowego w Rzozowie. Zmiana tymczasowa trasy linii 213, 263, 273   • • •   Od 23 maja VI etap remontu al. Jana Pawła II. Zmiana tras linii 4, 10, 16, 21, 22, 163, 174, 501, 502, 642, 62/662   • • •   Od 23 maja remont wiaduktu nad autostradą w Rząsce. Zmiana tymczasowa trasy linii 238, 258   • • •   Od 11 maja remont mostu w Skawinie. Zmiana tymczasowa tras linii 213, 223, 233, 235, 263, 273   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2015 - 08:34:24 - wersja: 7.03 - Copyright © 2007-2015 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 22 (716768 / 412 / 465)