Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 19.11.2015
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 16 listopada remont torowiska na pętli Salwator. Zmiana tras linii 1, 2, 6   • • •   Od 16 listopada awaryjna zmiana trasy linii 19   • • •   Od 17 października remont al. Przyjaźni. Zmiana tymczasowa tras linii 110, 122, 132, 139, 142, 153, 163, 193, 422, 472, 501, 601   • • •   Od 15 lipca remont torowiska na ul. Dunajewskiego i Basztowej. Zmiana tymczasowa tras linii 64/664, 69/669, 124, 152, 304, 352, 424, 502, 601, 605, 610, 611, 902   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2015 - 16:39:53 - wersja: 7.03 - Copyright © 2007-2015 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 14 (833532 / 488 / 224)