Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 14.02.2015
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 14 lutego V etap remontu al. Jana Pawła II. Zmina trasy linii 4, 21, 22, 174, 62, 642, 662   • • •   Od 11 lutego remont ul. Asnyka w Wieliczce. Zmina trasy linii 224 i 304   • • •   Od nocy 2/3 lutego zmina trasy linii 637. Uruchomienie linii 662, 664 i 669. Zmiana zasad kursowania nocnej komunikacji tramwajowej   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2015 - 20:19:36 - wersja: 7.01 - Copyright © 2007-2015 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 4 (669648 / 525 / 419)