Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 23.03.2015
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 23 marca remont ul. Podwale i Straszewskiego. Zmina tras linii 2, 8, 13, 18, 19, 20, 69/669, 124, 152, 304, 424, 502, 601, 605, 618, 902   • • •   21 - 29 marca remont torowiska na ul. Nowosądeckiej. Zmina tras linii 6, 24, 50. Linia autobusowa zastępcza nr 750   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2015 - 13:21:10 - wersja: 7.01 - Copyright © 2007-2015 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 4 (686199 / 452 / 22)