Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 27.04.2015
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 27 kwietnia remont mostu w Piekarach. Zmiana tymczasowa trasy linii 249   • • •   Od 21 kwietnia budowa kanalizacji na ul. Balickiej przy skrzyżowaniu z Lindego. Zmiana tymczasowa trasy linii 172   • • •   Od 20 kwietnia zmiana stałej trasy linii 132   • • •   Od 23 marca remont ul. Podwale i Straszewskiego. Zmina tras linii 2, 8, 13, 18, 19, 20, 69/669, 124, 152, 304, 424, 502, 601, 605, 618, 902   • • •   Biuletyn "Przwoźnik Krakowski" nr 55 już dostępny!   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2015 - 22:23:36 - wersja: 7.01 - Copyright © 2007-2015 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 24 (702729 / 601 / 269)