Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 20.10.2014
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 20 października otwarcie al. Pokoju. Powrót linii tramwajowych 1, 14, 22 na al. Pokoju. Uruchomienie linii 5, 9. Likwidacja linii 77, 79   • • •   Biuletyn "Przwoźnik Krakowski" nr 53 już dostępny!   • • •   Uwaga! Aktualizacja map i schematów następuje jedynie dla zmian długookresowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2014 - 11:24:24 - wersja: 7.01 - Copyright © 2007-2014 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 26 (558509 / 698 / 720)