Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 15.05.2015
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 11 maja remont mostu w Skawinie. Zmiana tymczasowa tras linii 213, 223, 233, 235, 263, 273   • • •   Od 27 kwietnia remont mostu w Piekarach. Zmiana tymczasowa trasy linii 249   • • •   Od 21 kwietnia budowa kanalizacji na ul. Balickiej przy skrzyżowaniu z Lindego. Zmiana tymczasowa trasy linii 172   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2015 - 17:06:58 - wersja: 7.03 - Copyright © 2007-2015 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 22 (715556 / 531 / 123)