Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 23.08.2015
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 23 sierpnia remont torowiska na ul.Westerplatte. Zmiana tymczasowa tras linii 4, 10, 18, 20, 52. Zawieszona linia 2. Linie tymczasowe 78 i 704   • • •   Od 1 sierpnia wydłużenie części kursów linii 255 do przystanku Gaj Zadziele   • • •   Od 15 lipca remont torowiska na ul. Dunajewskiego i Basztowej. Zmiana tymczasowa tras linii 2, 4, 14, 18, 20, 24, 64/664, 69/669, 124, 152, 304, 352, 424, 502, 601, 605, 610, 611, 902   • • •   Od 23 maja remont wiaduktu nad autostradą w Rząsce. Zmiana tymczasowa trasy linii 238, 258   • • •   Od 11 maja remont mostu w Skawinie. Zmiana tymczasowa tras linii 213, 223, 233, 235, 263, 273   • • •   Biuletyn "Przwoźnik Krakowski" nr 56 już dostępny!   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2015 - 22:58:47 - wersja: 7.03 - Copyright © 2007-2015 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 22 (772866 / 784 / 407)