Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 21.07.2014
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 21 lipca zamknięcie ul. Sucharskiego. Zmiana trasy linii 143, 243   • • •   Od 15 lipca zamknięcie ul. Klonowica. Zmiana trasy linii 174, 179   • • •   Od nocy 14 / 15 lipca do nocy 20 / 21 lipca - uruchomienie autobusu 62 ZA TRAMWAJ (uwaga w rejonie Ronda Czyżyńskiego objazdy!)   • • •   Od 14 lipca budowa rozjazdu na ul. Lipskiej. Zmiana trasy linii 20   • • •   Biuletyn "Przwoźnik Krakowski" nr 52 już dostępny!   • • •   Uwaga! Aktualizacja map i schematów następuje jedynie dla zmian długookresowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 18.07.2014 - 09:03:57 - wersja: 7.01 - Copyright © 2007-2014 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 23 (484444 / 868 / 303)