Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 18.08.2014
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 11 sierpnia zamknięcie ul. Na Zjeździe. Zmiana trasy linii 3, 24, 50, 69. Linia tramwajowa zastępcza 79   • • •   Od 11 sierpnia zamknięcie drogi w Dubiach. Zmiana trasy linii 278   • • •   Od 11 sierpnia otwarcie drogi w Chrosnej. Powrót linii 226 na stałą trasę   • • •   Od 4 sierpnia zamknięcie części Placu Centralnego. Zmiana trasy linii 163, 174, 502, 642   • • •   Od 21 lipca zamknięcie ul. Sucharskiego. Zmiana trasy linii 143, 243   • • •   Biuletyn "Przwoźnik Krakowski" nr 52 już dostępny!   • • •   Uwaga! Aktualizacja map i schematów następuje jedynie dla zmian długookresowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 17.08.2014 - 23:49:05 - wersja: 7.01 - Copyright © 2007-2014 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 19 (504935 / 817 / 289)