Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 20.12.2014
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 23 grudnia otwarcie al. Jana Pawła II. Zmiana tras linii 10, 16. Likwidacja linii 774   • • •   Od 20 grudnia otwarcie ul. Gaik. Zmiana trasy linii 120   • • •   Od 18 grudnia remont ul. Bartla. Zmiana tras linii 151, 178 i 451. Linia czasowa 751   • • •   Od 14 grudnia uruchomienie linii Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej S1 Kraków Główny - Wieliczka Rynek-Kopalnia   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
>> Zmiany układu komunikacyjnego od 23.12.2014 <<
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2014 - 22:30:42 - wersja: 7.01 - Copyright © 2007-2014 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 3 (632762 / 396 / 33)