Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 29.11.2014
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 29 listopada wydłużenie linii 142 do pętli Cmentarz Batowice (soboty i święta)   • • •   Od 29 listopada przywrócenie stałych tras linii 202, 121, 222, 232   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 28.11.2014 - 20:42:44 - wersja: 7.01 - Copyright © 2007-2014 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 8 (601648 / 2057 / 201)