Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 27.06.2015
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 27 czerwca otwarcie ul. Podwale. Zmiany wakacyjne rozkładów jazdy. Zmiana stałych tras linii: 128, 153, 169, 193, 601, 608. Zmiana numeru linii 618 na 611. Nowa linia nr 103. Zawieszone linie: 7, 11, 12, 19, 118, 127, 153, 409, 412, 429, 482. Czasowa linia 352   • • •   Od 23 maja remont wiaduktu nad autostradą w Rząsce. Zmiana tymczasowa trasy linii 238, 258   • • •   Od 11 maja remont mostu w Skawinie. Zmiana tymczasowa tras linii 213, 223, 233, 235, 263, 273   • • •   Uwaga! Aktualizacja Mapy Komunikacyjnej Krakowa następuje jedynie dla zmian długookresowych. Schematy sieci nie uwzględniają zmian remontowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 26.06.2015 - 23:30:21 - wersja: 7.03 - Copyright © 2007-2015 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 19 (737128 / 824 / 360)