Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 25.08.2014
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 1 września otwarcie ul.Mogilskiej i ul. Bieńczyckiej oraz zamknięcie al. Pokoju, al. Jana Pawła II i ul. Ptaszyckiego - zmiany tras linii tramwajowych, komunikacja autobusowa zastępcza   • • •   Od 1 września zmiana stałych tras linii 101, 112, 118, 128, 162, 412, 501. Likwidacja linii 185. Przywrócenie kursowania linii 127, 132, 153, 482   • • •   Od 25 sierpnia zamknięcie ul. Limanowskiego. Zawieszone: 3, 6, 13 ,23, 24, 50, 169. Linie zastępcze: 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 703, 706, 769   • • •   Od 25 sierpnia zmiana stałych tras linii 301 i 643   • • •   Uwaga! Aktualizacja map i schematów następuje jedynie dla zmian długookresowych   • • •  
>> Zmiany układu komunikacyjnego od 01.09.2014 <<
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2014 - 17:08:15 - wersja: 7.01 - Copyright © 2007-2014 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 19 (512818 / 925 / 485)