Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej • Cracow Network Map and more • Liniennetz Krakau und mehr
Ważny od / Valid as of / Gültig ab 29.09.2014
http://kmkrakow.atlaskolejowy.pl - jest częścią serwisu © Atlas Kolejowy Polski
  • • •   Od 15 września zamknięcie ul. Półłanki. Zmiana tras linii 125, 163. Linia zastępcza 763   • • •   Od 15 września zamknięcie ul. Ułanów. Zmiana tras linii 124, 424   • • •   Od 25 sierpnia zamknięcie ul. Limanowskiego. Zawieszone: 3, 6, 13 ,23, 24, 50, 169. Linie zastępcze: 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 703, 706, 769   • • •   Uwaga! Aktualizacja map i schematów następuje jedynie dla zmian długookresowych   • • •  
Mapa Komunikacyjna Krakowa i Aglomeracji Krakowskiej
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2014 - 06:40:12 - wersja: 7.01 - Copyright © 2007-2014 Atlas Kolejowy Polski
Mapy prawem chronione. Naśladownictwo zastrzeżone - Hubert Waguła
Nieuciążliwą korespondencję można kierować na adres: hubert.wagula(at)gmail.com - On-Line: 21 (542686 / 1058 / 1016)